Barnens Konstverkstad

Barnens konstverkstad

Barnens Konstverkstad håller till överallt i Konsthallen, i Skulpturparken och trädgården men framförallt i bottenvåningen på det lilla huset rakt fram när man kliver in på området ”gamla snickarboden”.

 

Barnens konstverkstad undersöker konsten under devisen SE & UNDERSÖKA - UPPLEVA & KÄNNA- UTRYCKA & SKAPA. Här får alla under 18 år pröva på att vara konstnärer.Vår verksamhet flyttar under vinterhalvåret delvis ut i skolorna på ön.

Vi följer noga utveckligen av Covid-19 epidemin och bedriver just nu vår verksamhet digitalt t.ex. från bloggen, till sommaren tror vi idag att vi kommer kunna driva våra konstverkstäder.

Ansvarig för konstverkstan är konst och teaterpedagog Nanna Nore.Vill du skapa hemma? Få tips och läs vad som händer löpande i konstverkstan  på vår blogg här

och följ oss på 

 

 

Boken Konst För Alla 

berättar om Körsbärsgården

sedan starten och inte minst peda-

gogiken i barnens Konstverkstad.

 

Vid påsk kommer besked om 2021 års  konstverkstäder!

 

Körsbärsgårdens Konsthall har intentionen att fortsätta med Konstskolan för barn i sommar.

Barnen skapande kommer liksom förra året delvis att få en ny inspiration: Vi har ett Arvsfondsprojekt Konst och Kunskap, som tar upp frågor kring hur vi gör för att fördjupa kunskapen hos barn och unga i hur vi tar hand om vår miljö. För närvarande bedrivs flera viktiga forskningsprojekt på Storsudret kring de här frågorna, t ex hur klarar vi i framtiden vattenfrågan? Vi har bett de forskningsorganisationer som bedriver undersökningarna på plats komma och berätta vid några tillfällen för barnen. Sen är tanken att barnen, pedagogen och utställande konstnärer ger sin vision om framtiden, hur kan vi leva ett hållbart liv? Vi tror att barnen med sin fantasi och kreativitet kommer att se lösningar som samhället kanske inte alltid inser.Som vanligt blir det små grupper, nu med vederbörligt avstånd och som vanligt vistas vi mycket utomhus! Arbetet utgår som vanligt från de pågående utställningarna i Konsthallen och skulpturparken. Utställande konstnärer deltar då och då i konstverkstaden. Vår konstpedagog leder arbetet förhoppningsvis tillsammans med en assistent, varje dag har ett specifikt tema och varje workshop har en genomgående linje så det är önskvärt att man deltar i hela kursen när man väl börjat.
Varje kurs för barn upp till 6 år har 10 platser och för barn från 6 år har 12 platser. Är platserna fullbokade blir barnet placerad i kö.


Anmälan: Kurserna kan bokas från och med i påsk!

mer info kommer då.