Siri Carlén

Ett myller av landskap får vi när Siri Carlén ställer ut teckningar på Körsbärsgården.

foto av Mira Wickman