Alla tiders porträtt

  • temautställning
  • Alla tiders porträtt
  • Vernissage 29 april 2023

Att avbilda det mänskliga personliga eller allmängiltiga hos människan i form av porträtt har i alla tider fascinerat oss. Från att ses som en närapå magisk handling till att vara konstnärens kalibrering av instrumentet är det alltjämt något visst med att fånga någons anletsdrag. Från dåtid till nutid har vi samlat porträtt som i detta möte måhända för nya samtal.