Naturstig planeras

Till Hoburgen vallfärdar man för att njuta av vida utblickar över hav, åkrar, alvars- och betesmarker. Burgarna ter sig som en av naturen skapad borg. I Sundre finns hela tre naturreservat, Husrygg, Vaktbackar och Muskmyr hela södra kusten ingår i Natura 2000.

Vägen vindlar sig genom socknen. Stengärdsgårdar överallt, öppet vindpinat landskap, enstaka hus. Odlingslotterna är små, men ser var lerjorden breder ut sig. De få gårdarna har gamla anor, det mesta är byggt i sten från 1700- och 1800-tal. Den odlade marken tycks också av gammalt datum, vägarna likaså. Myrar har förstås dikats ut men ännu dyker sammanhängande träsk upp med den karaktäristiska agen (som ännu används som takmaterial här och var).
Carl von Linné beskrev lyriskt istidens strandvallar vid Barhageudd och noterade alla sällsamma växter. Många vandrar i hans fotspår, andra deltar i ringgmärkning av fåglar vår och höst, besöker Husrygg och den sällsamma våradonisen eller deltar i orkidéexpeditioner om försommaren.
Vi drömmer om en naturstig genom socknen som tar oss till alla dessa märkvärdigheter, låter oss läsa landskapet, odlingshistorien och livet av idag. Och kanske kan ett och annat möte också ske mellan ett konstnärligt skapande och orörd natur, ett nutida avtryck i landskapet?