Vår historia

Storsudret har alltsedan fyrtiotalet varit hemvist för målare och skulptörer. Körsbärsgården, med sin grundare Signe Enström, var redan då en viktig samlingsplats. Här har funnits servering i snart 70 år, där man kunde äta, bo och visa sin konst. Sedan 2010 har Marita och Jon Jonsson successivt byggt till med Konsthall, Skulpturgalleri och Paviljonger och Skulpturpark.

De gamla husen har byggts om och hyser nu kafé/bistro, konstnärsresidens och verkstad. Här visas svensk och internationell samtidskonst, Barnens konstverkstad bedriver skapande verksamhet och det pågår arbete att utveckla Körsbärsgården till en förebild för hållbar besöksnäring. Hitintills har åttiotalet samtidskonstnärer ställt ut och 230 000 besökare har gästat platsen sedan start. I Skulpturpark och galleri finns idag fyrtiotalet permanenta verk. Sju-åtta utställningar presenteras årligen. Programmet är allsidigt och visar samspelet mellan olika konstarter. Om sommaren erbjuds föreläsningar, musik, poesiaftnar, teater och performance. Två hus på gården är enkla Artists-in-Residence för utställande konstnärer. I anslutning till platsen finns ytterligare ett Artist-in-Residence med ateljé för konstnärer, som önskar stanna längre tid på Storsudret. Residenset är kostnadsfritt, ansökan görs till Konsthallen.

Körsbärsgården består organisatoriskt av tre delar: Körsbärsgården i regi av Marita och Jon Jonsson, Stiftelsen Körsbärsgården Pedagogik och Vänföreningen.

VERKSAMHETEN PÅ KÖRSBÄRSGÅRDEN MÖJLIGGÖRS IDAG GENOM STÖD FRÅN

Region Gotland, Kulturrådet, Allmänna arvsfonden och  Stödföreningen Körsbärsgårdens vänner