Vision/program

En plats för samtida konst, arkitektur och litteratur, tillgänglig för alla, ett utvecklingscentrum för konstupplevelser och konst som pedagogisk form - en plats i samklang med naturen och med hållbarhet som grundidé.

Körsbärsgården ska vara en mötesplats som ger plats för nyskapande och utveckling. Här prövas nya uttryck för att uppleva, skapa och förmedla, här utmanas vaneseendet, besökarna ges möjlighet att stanna upp, reflektera och dela sina nya insikter med andra. Körsbärsgården visar hur social och miljömässig hållbarhet är ömsesidigt understödjande, att kreativitet och fantasi visar vägen att leva klimatsmart i samklang med naturen. Barnen är vår framtid. I konstverkstaden om sommaren och i skolorna om vintern väcker vår pedagog och gästande konstnärer deras fantasi och kreativitet.