Stiftelse

Är du en framtida donator? I Livias Hus berättas konstens och konsthantverkets historia. I övriga salar skildrar konstnärerna samtiden, blickar in i framtiden. Körsbärsgården strävar efter att nå och beröra många. Vi behöver din hjälp för att kunna utvecklas.


Stiftelsen Körsbärsgården Pedagogik
Stiftelsens ändamål är främja konstupplevelser, konst som pedagogisk form, miljö- och kretsloppstänkande och väcka fantasi och kreativitet, främst hos barn och unga.
Stiftelsen kommer att stärka innehållet i konsthall, skulpturpark och konstverkstan, fördjupa verksamheterna i litteratur, teater, musik och utveckla anläggningen arkitektoniskt och klimatsmart.
Vi behöver din hjälp som företagsledare, stiftelserepresentant och enskild person att ekonomiskt stötta och utveckla Körsbärsgården till Gotlands Louisiana.
Som donator väljer du att stödja ett eller flera av våra fokusområden. Du väljer beloppets storlek och sätter in medlen på Stiftelsens konto, bankgiro 5504-8144 eller Swisha till 1236207690 och anger på talongen vad du vill stötta.
Våra tre fokusområden är:

Barnens Konstverkstad kursverksamhet med ca 12 kurser 3-4 dagar var årligen, verksamhet i skolorna på södra Gotland, blogg med idéer för skapande. T.o.m. hösten 2022 finansierar Arvsfonden projektet KONST OCH KUNSKAP. Därefter saknas helt finansiering för vår pedagogik avseende barn/unga.

Internationella utställningar med inriktning på hållbarhet Hållbarhet är ett viktigt mål för oss. Vi försöker belysa de Globala målen internationellt. Men konst och konstnärer från andra länder är dyrbara att frakta hit, resor, uppehälle, transporter och försäkringar kostar.

Konst i glesbygd med bland annat vandringsleder som berättar om traktens natur- och kulturhistoria och förstärks genom samtidskonst vid några av anhalterna.

Stiftelsen kommer att namnge de donatorer som så önskar, i Konsthallsentrén.
Donatorerna inbjuds till förhandsvisningar, vernissager och särskilda evenemang med utställande konstnärer. Körsbärsgården kan anordna särskilda visningar och temakvällar för donators personal om så önskas.
Stiftelsens ordförande är Cecilia Schelin Seidegård, ledamöter i styrelsen är Lennart Lindgren, Karin Lind, Anna Serner, Maria Lantz och Karsten Inde.
Kontakta gärna ordförande Cecilia på mejl:
c.schelin.seidegard@gmail.com
Eller Jon Jonsson, administratör på Jon@korsbarsgarden.se
Stiftelsens Bankgiro är: 5504-8144. Swish 1236207690