Konstvisningar

Vi vill att Körsbärsgårdens konsthall och skulpturpark ska vara tillgänglig och intressant för alla. För att väcka intresse, överbrygga hinder och berika vår verksamhet är därför pedagogiken en viktig del av vår verksamhet.

Varje fredag kl 13.00-13.30 under juli var det visning i Konsthallen. Varje gång presenteras en konstnär lite extra (den aktuella konstnären meddelas via instagram/Facebook i förväg) där vi även berättar om det sammanhang i vilket konstnären verkar. Fritt inträde medlemmar i övrigt vanligt konsthallsinträde. Visningar kan vid intresse bokas till en kostnad direkt på 0706212220.