Hållbarhet

Ett klimatsmart museum? Vi försöker vara det. Konsthallsbyggnaderna har byggts i förnybara material.
Museibyggnaderna, restaurangen, elladdarna för våra gäster och vår egen bostad drivs med solpaneler, de ger drygt 45 000 kWh. Det räcker gott.  Mulltoaletter ser till att inget vatten behövs, restaurangköket har försetts med all tänkbar vattenbesparing, regnvattnet samlas upp för trädgårdens bevattning.

Och allt köksavfall från kafé/bistro och hushållen komposteras tillsammans med kvistar, löv, ogräs och de biologiska toaletternas avfall och blir till k.ompost i de egna odlingarna. Och det är de som är basen i köket.

Utställningarna belyser ibland de här frågorna. Under året som gick visades Mattias Källs ut ställning So sad to see you go - all mat som jag slängde under ett år. Tidigare hade han en utställning om all den hushållsplast som slängts under ett år i hans familj och vad plast innebär för vår natur. Ibland arbetar konstnärerna med återvinningsmaterial och skräp

I Barnens Konstverkstad drivs just nu ett projekt Konst och Kunskap, som är ett samarbete mellan forskare och konstnärer kring hur vi i framtiden kan leva mer hållbart.