Hållbarhet

Ett klimatsmart museum? Vi försöker vara det. Konsthallsbyggnaderna har byggts i förnybara material.
Museibyggnaderna, restaurangen, elladdarna för våra gäster och vår egen bostad drivs med solpaneler, de ger drygt 45 000 kWh/år. Det räcker gott. Mulltoaletter ser till att inget vatten behövs, restaurangköket har försetts med all tänkbar vattenbesparing, regnvattnet samlas upp för trädgårdens bevattning.

Allt köksavfall från kafé/bistro och hushållen komposteras tillsammans med kvistar, löv, ogräs och de biologiska toaletternas avfall och blir till kompost i de egna odlingarna. Och det är de som är basen i köket.

Utställningarna belyser ibland de här frågorna. Under 2022 visades Mattias Källs utställning Ständig tillväxt om priset naturen (alltså även vi) betalar för den mat vi äter. Tidigare har samma konstnär visat två utställningar om matsvinn respektive plast i naturen. Fler och fler konstnärer är påverkade av klimatfrågan i sitt arbete och ibland arbetar konstnärerna återvunnet material och skräp som i exempelvis det jättelika uppblåsta tältet av konstnärskollektivet MYCKET 2017.

I Barnens Konstverkstad drivs just nu projektet Konst och Kunskap, som är ett samarbete mellan forskare och konstnärer kring hur vi i framtiden kan leva mer hållbart.