Publikationer

KÖRSBÄRSGÅRDENS FÖRLAG ger ut böcker och ett årligt magasin som knyter an till verksamheten.

Sparks of joy

  • text Siri Carlén och, form Sebastian Wadsted
  • utställningskatalog till utställningen med samma namn 1/8-30/9 2023 på Körsbärsgårdens konsthall

 

  • En utställning om att samla på saker och att göra saker.
  • Om ett ständigt pågående utforskande av material och
  • handlag. Att vara konstnär handlar om att våga leka och
  • samtidigt ta sitt arbete på blodigt allvar.
  • medverkande konstnärer: Siri Carlén, Anja Fredell, Cilla Ramnek, Channa Bianca, Charlotte Wadsted, Edit Sihlberg, Evelina Kroon, Hugo Carlén, Johan Löfgren, Kerstin Åström Carlén, Levi Sebton, Magnus Carlén, Natasia Wadsted, Sara Söderberg, Sofie Proos, Tobias Centervall, Tova Berglund, Truls Mårtensson, Viola Sparre Lacotte

Konstmagasin 

Lagom till jul 2022 kom vårt tredje konstmagasin som en bilaga till Magasinet Horisont. Vårt magasin har publicerats en gång om året och skickas ut till samtliga medlemmar. Nr 1, 2  och 3 finns att köpa/beställa på Körsbärsgården. Pris 75 kr

 

Konst för alla 

på Körsbärsgården

Text Marita Jonsson och Nanna Nore Foto Helga Jonsson m.fl.

Boken KONST FÖR ALLA handlar om verksamheten i konsthall och skulpturpark , som rymmer både välkända internationella och svenska konstnärer. En viktig del är Barnens Konstverkstad för barn och unga som startade som ett projekt genom Arvsfonden, Konst för Alla.

 

Björn Erling Evensen

text Marita Jonsson Foto Marita Jonsson, Helga Jonsson

Björn Erling Evensen (född 1924 i Stockholm) har ett långt verksamt liv som skulptör och målande konstnär bakom sig. Hans första utställningar var på tidigt 60-tal i London, sedan följde tjugotalet utställningar i New York och uppdrag och utställningar i Sverige, bland annat projekt i experimentell form tillsammans med musikern Sven-Erik Bäck, poeten Östen Sjöstrand och dansarna Donya Feuer och Ivo Cramer. Otaliga verk av hans hand finns i banker, bibliotek, fabriker, flygplatser och på offentliga platser, bland dem Drottningen och hennes skepp i Stockholm, den sju meter höga stålskulpturen Spirit på Roosefelt Fields i New York och ljudande portar, Gateways, i Oslo och i Perth, Australien. Han bor idag på Gotland.

Evensens konstnärskap ska ses i ett internationellt sammanhang, i samröret med konstnärerna kring Brook Street Gallery (Hans Arp, Giacometti och Henry Moore), de tyska efterkrigskonstnärerna i Zero-gruppen och italienarna i Arte Povera (med Piero Manzoni, Alberto Burri, och Lucio Fontana). Intressant är att se att Evensen befann sig på plats när dessa grupper startade, han ställde ut med skulptörerna och han influerades av deras uttryck och materialval, men valde en helt egen väg.

 

Körsbärsgården

möten mellan konst och natur

Text Marita Jonsson  Foto Marita Jonsson, Helga Jonsson

På Gotlands sydspets, med havet synligt åt tre håll och granne med Hoburgsgubben ligger den legendariska Körsbärsgården skapad av Signe Enström på fyrtiotalet. Här har Marita och Jon Jonsson låtit uppföra ett konstcentrum i samklang med naturen.

I ord och bild skildras denna speciella plats: den gamla visningsträdgården och den nyuppförda konsthallen med skulpturpark för nutida konst liksom Livias Hus, där konstyttringar från förhistorisk tid till nutid fått en fristad och ges utrymme att samspela på ett annorlunda sätt. Hos Livia visar handen och fantasin, oberoende avtidsepoker, vägen in i okända rum.

Till Hoburgen intill vallfärdar man för att njuta av vida utblickar över hav, åkrar, alvars- och betesmarker. Med körsbärsgårdens inriktning uppstår möten mellan det konstnärliga skapandet och naturen, en odling av uttryck och landskap.

 

Collage 

utställningskatalog från utställningen med samma namn

66 av de konstnärer som 2010-2018 ställt ut på Körsbärsgården visar i skulpturer, akvareller, olja, skisser, scenografier och masker det som de arbetade med under vårvintern 2018. En underbar, brokig bild av Konstsverige idag.