BU Summer 2023

Konstnärsduon BU

Helene Billgren och Stefan Uhlinder

 

 

Konstnärsduon BU, d.v.s. Helene Billgren och Stefan Uhlinder kommer till Körsbärsgårdens konsthall i juli med en stor utställning där deras konstnärskap möts på olika sätt.

-Stefans färgstarka mönster och textilier har visar sig passa ovanligt fint ihop med mina figurer, och tvärtom, berättar Helen Billgren.

 

Efter en utställning ihop på Galleri Rotor i Göteborg 1985 har duon fortsatt ställa ut tillsammans under namnet BU. Utställningen på Rotor var väldigt betydelsefull för dem och svetsade dem samman. De känner varandra väl, konstnärligt och socialt, de gick båda på Valands konsthögskola i Göteborg. Det är roligt och en trygghet.

 

Utställningen på Rotor var starten för konstnärsduon BU  och efter den har de fortsatt att då och då ställa ut tillsammans. Båda tycker att samarbetet tillför något till deras respektive konstnärskap.

- Vi blir lite bättre tillsammans, konstaterar Helene.

 

I dagsläget är utställningen fortfarande i skapandeprocess men den kommer att innehålla både tryck, textil och teckningar och objekt, där teckningarna inte bara behöver vara teckningar utan mycket väl kan komma ut i rummet i olika tredimensionella former.