Björn Erling Evensen

 

Björn Erling Evensens (1924-2021)

första utställningar var på tidigt 60-tal i London och på Skulpturbiennalen i Antwerpen. Sedan följde tjugotalet utställningar i New York. Uppdragen och utställningarna i Sverige, bland annat de viktiga projekten i experimentell form med musikern Sven-Erik Bäck, poeten Östen Sjöstrand och dansarna Donya Feuer och Ivo Cramer till musiksatta skulpturer i stål, tog 70- och 80-talen i anspråk. Då gjordes också Drottningen och hennes skepp (Stureplan) och Om varandra (Stadshuset), den 7 m höga Spirit på Roosefelt Fields i New York och två ljudande Gateways i Oslo och i Perth, Australien. Evensen var i perioder gästprofessor i USA (Djerassi Foundation Kalifornien och i Utah) De sista åren av sitt liv bodde han heltid på Gotland.

Evensens konstnärskap ska ses i ett internationellt sammanhang, i samröret med konstnärerna kring Brook Street Gallery (Hans Arp, Giacometti och Henry Moore) och efterkrigskonstnärerna i Zerogruppen och  Arte Povera ( Alberto Burri, Lucio Fontana och Antoni Tapies). Intressant är att Evensen befann sig på plats när dessa grupper startade, han ställde ut med skulptörerna och han influerades av deras uttryck och materialval, men valde en helt egen väg.

Rummet är en rekonstruktion av ateljén i Visby i mindre format.