Siri Carlén

GLÄNTAN - ETT RUM FÖR FANTASI Siri Carlén

  •  Vad händer i leken, i det resultatlösa men samtidigt djupt koncentrerade?
  • Vad händer med oss i rum där vi inte förväntas vara produktiva?
  • Rum för lek och fantasi kan vara en alternativ plats också för vuxna.  En kravlös plats. En plats som inte mäter i resultat. Något utanför samhället.
  • Den Lekande Människan, Homo Ludens, når genom leken den yttersta formen av frihet, hävdar vissa forskare. Genom den fria fantasin når vi längre än oss själva, bortom verkligheten, till nya upptäckter, innovationer, tekniska framsteg.
  • ”En forskning i alternativa berättarformer med fokus på miljö, karaktärer och stämning”, kallar Carlén sin komposition
  • Carlén var Körsbärsgårdens valda konstnär bland Konstfacks avgångselever 2015. Delar av utställningen köptes in och har nu ett permanent rum hos oss.
  • Ett rum där fantasin för oss bortom verkligheten och  mot det okända. Ett nytt samhälle?