Konsthall

I salarna visas årligen ett tiotal utställningar. Det kan handla om teman, vara installationer, videos eller det senaste från Konsthögskolan och Konstfack.

Flygeln rymmer en rekonstruerad ateljé, tre rumsliga visioner och en sal som oftast visar delar av Körsbärsgårdens samlingar, ibland presenteras ett konstnärskap. I ett av rummen är 28 draglådor med skisser, arbetsböcker och collage av sådant som sysselsatt konstnärerna en tid. Konstnärerna själva bestämmer. Fragment av framtiden!