Skulpturpark

Parken rymmer ett fyrtiotal verk och är ännu under uppbyggnad.

Här är skulpturer av Björn Erling Evensen, Michele Iodici, Gustav och Ulla Kraitz, Karin Lind, Sivert Lindblom, Stina Lindholm, Lars Olof Loeld, Maria Miesenberger, SIMKA, Dan Wolgers, Fredrik Wretman m. fl.

Ett 40 meter långt skulpturgalleri skyddar mer ömtåliga verk av bl.a Cajsa von Zeipel och Klara Kristalova. Några konstnärer har egna paviljonger: Eva Lange, Pure Evil och blomsterkonstnären Tage Andersen.