Ett dockhem

Varje år väljer Körsbärsgården ut två avgångstudenter från två av de konstnärliga högskolorna att ställa ut. Viola Sparre från Konstfack i Stockholm är en av årets utvalda. 

Viola Sparre (1988) var representerad redan förra sommaren på Körsbärsgården i samlingsutställningen ”Sparks of joy”. Det handlar om figurativt måleri. Sin avgångsutställning kallar hon ”Ett dockhem”. Men här är det inte den instängda Nora i Ibsens pjäs vi träffar utan barn och deras vuxna. Barnen iakttar oss frågande. Vad är det vi som betraktare kommer med? Vad kan vi erbjuda dem?

I sitt konstnärskap strävar Viola Sparre efter att skildra den komplexa dynamiken i familjerelationer och de många nyanser av känslor som ryms däri. Färgerna och mönstren som omger hemmet och dess invånare bidrar till en nästan klaustrofobisk atmosfär, vilket förstärker känslan av närhet och isolering. Frågor kring arv och vad som formar vår identitet ligger i centrum för hennes konstnärliga utforskande.

Viola Sparre har precis avslutat kandidatprogrammet på Konstfack med inriktning konst. Hösten 2024 ställer hon ut på galleri CF Hill.