Tage Andersen

Tage Andersen (1947)

En iscensättare, en skapare av miljöer och sammanhang. Konditor, florist, scenograf, designer och konstnär. Tage Andersen är framförallt en livskonstnär i allt han gör. Glaspaviljongen i skulpturparken dedicerad hans bord med stolar som är som sprungna ur någon myt och framvuxna ur marken är ett av de konstverk då Tage ställde ut på Körsbärsgården 2013 och befolkade både salar och skulpturpark med sina kreationer, "Toppen" vid flygelns nedre entré är en annan av dem. T.o.m. tre av hans grisar från Gunillaberg fick sin plats mitt i skulpturparken och kom till publikens förnöjelse även tillbaka på sommarbete följande år.