Extremväder

Från romantik till klimatkris Jakob Avenius Anckarsvärd

Projektet Extremväder startade genom ett oväntat möte mellan Jakob Anckarsvärd och Dan Karlholm. Karlholm arbetar vid konstvetenskapliga institutionen på Södertörns Högskola i Stockholm. Hans forskning om Marcus Larsson i relation till extremväder väckte stort engagemang hos Anckarsvärd som gärna arbetar politiskt och har ett starkt konsthistoriskt intresse.

Kan Larssons dramatiska och romantiska 1800-talsmåleri fördelaktigt tolkas genom mitt neoexpressionistiska sökande? Och kan hans extrema väderlekar relevant spegla vår tids klimatkris och diskussionen?

Det är frågor jag tar mig an genom mitt måleri. Marcus Larsson måleri kritiseras ibland för att vara överdrivet, mekaniskt och kitschigt medan andra ser det som starkt, träffande och tekniskt fulländat. Mina anspråk är möjligen något lägre än de som tillskrivs Larsson men att utforska både mitt uttryck inom anti/-estetik och bidraga till dagsdebatten är ändå det jag hoppas på.

Jakob Avenius Anckarsvärd (1972) Anckarsvärd bor och arbetar i Stockholm. Han utbildade sig vid Glasgow School of Art fri konst 2000–2003. Han har en magisterexamen från Konstfack i visuell kommunikation och en fil kand i konsthistoria. Anckarsvärd arbetar främst med måleri och har sedan 2002 ställt ut i Stockholm(Thielska Galleriet, Galleri Agardh&Tornvall och Lidingö konsthall) Göteborg (Galleri Majnabbe), Örnsköldsvik (Galleri Lokomotiv), Öland (Vida Konsthall) och Ängelholm (Össjö Herrgård ), men även i Köpenhamn, London, Edinburgh och New York. Anckarsvärd har tilldelats många utmärkelser och stipendium, bl.a. Halmstadgruppens stipendium 1999 och Peggy Nermans Konstnärsstipendium 2022.