Björn Erling Evensen

En svensk som började sin bana i London med Giacometti, Henry Moore och Hans Arp och som blev en storhet i New York. En målande skulptör och skulpterande målare. Under vintern visas nedslag i hans långa konstnärsbana med fokus på form.

 – För mig är konst en fråga om meditation, andlighet, ett sätt att leva med färg och form. Konst är något mycket allvarligt, ett redskap att förstå och tränga in i livets villkor. 

Björn Erling Evensen, en av landets internationellt mest etablerade konstnärer med offentliga verk runt om i världen, avled i Visby i februari 2021, 97 år gammal.