BU Summer 2023

  • Konstnärsduon BU
  • Helene Billgren och Stefan Uhlinder
  • BU- summer
  • Vernissage 18 juni 2023

Konstnärsduon BU, d.v.s. Helene Billgren och Stefan Uhlinder kommer till Körsbärsgårdens konsthall i juni-juli med en stor utställning där deras konstnärskap möts på olika sätt.

-Stefans färgstarka mönster och textilier har visar sig passa ovanligt fint ihop med mina figurer, och tvärtom, berättar Helen Billgren.

De känner varandra väl, konstnärligt och socialt, de gick båda på Valands konsthögskola i Göteborg. Efter en utställning på Galleri Rotor i Göteborg 1985 som var betydelsefull och svetsade dem samman har duon fortsatt ställa ut tillsammans då och då under namnet BU. Båda tycker att samarbetet tillför något till deras respektive konstnärskap.

- Vi blir lite bättre tillsammans, konstaterar Helene.

I dagsläget är utställningen fortfarande i skapandeprocess men den kommer att innehålla både tryck, textil och teckningar och objekt, där teckningarna inte bara behöver vara teckningar utan mycket väl kan komma ut i rummet i olika tredimensionella former.