Hon

  • Maria Ängquist Klyvare
  • Hon
  • Vernissage 22 juli 2023

 

Varje dag försvinner 3 200 kinesiska flickor i åldern 0-4 år. Vart tar flickorna vägen och varför försvinner de? Statistiken ger inga svar. 

I en utställning med installation och skulptur berättar Maria Ängquist Klyvare om kvinnors situation i världen som blir mer o mer utsatt. 

Varför ser det ut som det gör i Kina, Indien och Iran, men också här i Sverige? I den uppmärksammade utställningen China Girl, 2010, strävade hon efter att ge en konstnärlig kommentar till grym statistik och obesvarade frågor. Hur ser det ut i Kina idag, har situationen blivit bättre? Maria har tagit del av den senaste statistiken. Nu spinner hon vidare på temat om hur flickor och kvinnor får stå tillbaka ända in i vår upplysta samtid.

Maria Ängquist Klyvare (1953)

Klyvare som i grunden är keramiker är mest bekant för sina konstnärliga gestaltningar runt om i landet t.ex. i Stockholms tunnelbana, på sjukhus, i skolor och nu senast på nationalarenan -Friends Arena. Maria Ängquist Klyvare har haft ett flertal separatutställningar samt lett konstnärliga projekt både i Sverige och internationellt t.ex. China Girl, Hamam, Det turkiska badet och Sharing Waters. De två sista i samarbete med Ulla Kastrup

 

se Maria berätta om utställningen här