Iag är här

  • Elina Birkehag
  • Iag är här
  • Vernissage 15 juli 2023 kl 14.00 

Årets val av avgångsstudent från Kungliga Konsthögskolan är Elina Birkehag.

Djupt inne i Dalarnas skogar står tallar som är hundratals år gamla – tjocka, knotiga och täckta av ristningar. Budskapen som är inskrivna på deras stammar har gjorts av vallkullor, kvinnor som från 1600-talet till början av 1900-talet lämnade sina byar under sommarhalvåret för att leva och arbeta tillsammans på fäboden. Tillsammans ristade de in ett slags frenetisk klotter, ett kodat språk, en bekräftelse på deras existens: HÄR RISTAR VI VÅRA NAMN.

Elina Birkehag, född 1989 i Grycksbo, Dalarna utforskar som konstnär inskriptionen i förhållande till dess yta, tid och sammanhang. Hennes arbete drivs av ett intresse för skrivandet som system, hur vi och våra kroppar både format och formas av dess uppbyggnad och uttryck. De senaste åren har Elina spenderat mycket av sin tid vid myren och i skogen i Dalarnas utmarker – och låtit dessa platser, fyllda av efterlämningar och meddelanden, bli en del av hennes konstnärliga arbete och utforskande.

I sommar ger hon ut boken D FOR DAUGHTER, en artist book där ett arkiv med fotografier av 112 ristningar publiceras, tillsammans med hennes anteckningar och samlade objekt och bilder från både skog och historiska arkiv. I utställningen IAG ÄR HÄR på Körsbärsgården visar hon en serie latexavtryck som hon tagit av fäbodstugornas väggar och dörrar, också de fyllda med inskriptioner, tillsammans med ett temporärt textverk utfört på galleriets väggar.