Världen bortom orden

  • Karin Lind och Mikaela Granit från Dyslexikraft presenterar
  • Världen bortom orden
  • Vernissage 29 april 2023

Dyslexikraft är ett konst- och scenprojekt som vill locka till ett lustfyllt utforskande av kraften i dyslexi. På Körsbörsgårdens konsthall visas i utställningen ”Världen bortom orden” verk från barn, ungdomar och unga vuxna som deltagit i workshops tillsammans med konstnären Karin Lind och regissören Michaela Granit. De har tillsammans utforskat sina olika upplevelser och erfarenheter av att ha dyslexi. Det har skett genom arbete med eget skapande som berättelser, bilder, ord, musik, text och rörelse.

Deltagarna i workshops har kommit från bland annat Ölands Folkhögskola, Dyslexiförbundet, Körsbärsgården konsthall, Fryshuset, S:t Eriks gymnasium och Danderyds gymnasium och Högbyskolan i Hemse.

 

Om projektet Dyslexikraft

Projektet Dyslexikraft är ett treårigt projekt som drivs av Artikel 31 med stöd från Allmänna Arvsfonden. Dyslexins värld är komplex och vi vill utforska och visa på dyslektikernas egna kreativa metoder och processer. Tillsammans med ungdomar som har dyslexi vill projektet synliggöra och skapa förståelse för deltagarnas särskilda förmågor istället för att fokusera på prefixet DYS – som ofta är omvärldens sätt att definiera unga med svårigheter att skriva och läsa. Dyslektiska elevers egna erfarenheter av att ha dyslexi, är en mycket viktig och möjlig kunskapsbank för samhället. Under 2021 och 2022 har Dyslexikraft samarbetat med Körsbärsgårdens konsthall i workshopar.

 

Arbetsgrupp

Michaela Granit, konstnärliga ledare, regissör och manusskribent.

Karin Lind, konstnärliga ledare, konstnär och scenograf.

Anna Asker, producent.

Anna Wennergren, administrativ projektledare, Artikel 31.