Dutchness

  • Judith Dekker
  • Dutchness
  • Vernissage 3 juni 2023

Judith Dekker är född och uppvuxen i Nederländerna och det är ett landskap hon bär med sig i sin konst. Geometriska former, bondgårdar som trekanter som skjuter upp ur åker och lera. Kanaler och vallar som utgör linjer i landskapet som är människoskapat, en mark under havsnivån. Ljusets rörelse som ger färger och skugga i blått, grönt, gult, brunt och svart.

Upptäcka, eller avtäcka – unveil – och sedan vara kvar i känslan av att vara på väg mot något eller att vara i något.

Judith Dekker (1966)

Utbildad vid Hogeschoolvoor de Kunsten i Utrecht och efter ett antal verksamma år i Nederländerna boende och verksam på Gotland sen början av 2000talet.

Judith Dekker jobbar med intuitiva processer där fotografi kan bli måleri, som blir skulptur som blir film.