Emelie Markgren

Körsbärsgårdens utvalda avgångsstudent från Kungl. Konsthögskolan 2021

 6 augusti - 26 september

Den 6 augusti kl 14 är invigning av Emelie Markgren från Mejan och hennes utställning Förlorade associationer.

Emelie Markgren är född 1997 i Delsbo, Hälsingland. Motiven är från hembygden, minnen från förr med äldre generationer som tillsammans spelade musik om kvällarna, mäns och kvinnors vardagssysslor, de ålderdomliga trähusen (många idag världsarv!) blandas med de ungas liv i mobilen, på busstation, i gångtunneln. Hur länge stannar minnen? Två generationer, tre? ”Förr i tiden” blir alltmer avlägset, exotiskt, främmande. Ett broderat förklä som blivit kvar hemmavid, vem gjorde, hur levde man då? Och vad händer i framtiden? Vi matas dagligen med eldsvådor runt om i världen, skogar som försvinner i rasande fart, smältande isar, översvämningar, katastrofer runt hela jordklotet.

Emelie söker spåren från förr, sammanhållningen i byn och granngårdarna, de gemensamma sysslorna, nöjena i musiken och dansen om lördagskvällen. Hon försöker se de gemensamma trådarna idag, hur lever de dagens unga, hur kommer kommande generationer att se på oss? Om det nu alls finns en framtid?

Konsthallen har sedan start starkt fokuserat på miljön med många utställningar som knutit an till hållbarhet och nödvändigheten av att använda våra befintliga resurser. Utställningen med Emelie Markgren studerar livet i sjävhushållningens tid och hur samma bygd lever 2021. Och tankarna löper vidare. Hur lever nästa generation?