Semeion, Tecken II

Vad har bokstäver och tecken för betydelse i konsten? Kan de vara ursprunget till en bildidé eller blir tecknens linjer det som för färgen och formen vidare i skapande processen? En utställning där vi samlat konstverk som på olika sätt förhåller sig till vårt skrivande och kommunicerande med tecken.

 

Skrivtecken, siffror fascinerar. Förr kopplades tecknen till teologin och medicin, Guds existens sågs i järtecken som förebådade olycka och katastrof. Tecken och ord som skrevs eller lästes högt kunde förebygga sjukdom. John Locke skrev redan på 1600-talet sin Doctrine of signs. Idag heter uttolkarna Claude Levi-Strauss, Roland Barthes och Umberto Eco. Tecknen förklaras, ges uttryck och innehåll.  Också för många konstnärer är det att sätt att nå betraktaren, att aktivera dem till att tolka verken och ge dem personlig innebörd. Utställningen spänner över tiden, från Björn Erling Evensen 1924-2021), Kent Lindfors (1938-) och Kerstin Lindgren (1939-) och Eva Jacobson och Linda Nykopp till de yngsta, Olivia Pettersson Fleur, David Klasson och Cristoffer Totte Engvall födda på 80 och 90-talet.