Alla tiders porträtt

  • temautställning
  • Alla tiders porträtt
  • Vernissage 29 april 2023

Alla tiders porträtt visas i stora salen. Med avstamp i renässansens England och Holland förflyttas vi till de senaste hundra åren och vår samtid. Genom konstnärernas verk får betraktaren ta del av hur porträttkonstens förändras med tiden

Åke Göransson, Olle Skagerfors, Isak Grunewald, Ivan Ivarsson, Evert Lundquist, Jockum Nordström passerar revy för att sedan ge plats för kvinnorna Channa Bankier, Sara-Vide Ericson, Marie-Louise Ekman, Mamma Andersson, Märta König och Eva Jacobson.

Även de unga från senaste årens utställningar på Konstfack och Kungl. Konsthögskolan finns med liksom några av gatukonstnärerna. Och förstås några internationella namn som Gutaikonstnären Sadaharu Horio, Japan och Pure Evil från England.

Att avbilda det mänskliga personliga eller allmängiltiga hos människan i form av porträtt har i alla tider fascinerat oss. Från att ses som en närapå magisk handling till att vara konstnärens kalibrering av instrumentet är det alltjämt något visst med att fånga någons anletsdrag. Från dåtid till nutid har vi samlat porträtt som i detta möte måhända för nya samtal.