Dutchness

  • Judith Dekker
  • Dutchness
  • Vernissage 3 juni 2023

 

I Dutchness hittar den numera Gotlandsboende konstnären Judith Dekker inspiration i uppväxten i det nederländska polderlandskapet. Vad kännetecknar det? Geometriska former, bondgårdar som likt trekanter skjuter upp ur åkrar, jord och lera, små byar bakom skyddande vallar och kanaler som bildar streck av olika nivåer. Ur träskbotten på mark under havsnivån, ett artificiellt landskap format av människan där ljuset ständigt växlar och avgör vad som i stunden framträder och vad som döljs i skugga. I blått, gult, grönt, brunt och svart.

”Upptäcka, eller avtäcka – unveil – och sedan vara kvar i känslan av att vara på väg mot något eller att vara i något.” 

Dekker undersöker gränser, övergångar. Öppningar som ger möjlighet att gå in i något annat, nytt. Mellanrum ska utforskas, vad finns i själva rörelsen mellan två rum? Bilderna och skulpturerna söker ett mångtydlighetens perspektiv, allmänt och på samma gång gemensamt, i det som inte blivit fastslaget och bestämt. Hon bjuder också in betraktaren att ta del av den konstnärliga processen, att vrida och vända på formerna, att själv skapa något nytt.

Judith Dekker (1969)

Född i Obdam, Nederländerna. Utbildad vid Hogeschool voor de Kunsten i Utrecht och efter ett antal verksamma år i Nederländerna boende och verksam på Gotland sen början av 2000talet.

Judith Dekker jobbar med intuitiva processer där fotografi kan bli måleri, som blir skulptur som blir film.

Här kan du se konstnärssamtalet som ägde rum under vernissagedagen 3 juni